Best Practices

Er is de afgelopen jaren al heel wat ervaring opgedaan in Noord Nederland met de toepassing van de ACTion-mwethodiek op verbeterpunten die vanuit de perinatale audits voortkwamen. Hieronder vind je een paar voorbeelden.

Het VSV OZG Winschoten paste de methodiek toe op het verbeterpunt 'bewaren van de placenta bij een pasgeboren baby met een slechte start'.

Een slimme student van de verloskunde-academie AVAG paste de ACTion-methodiek tijdens haar derdejaarsstage toe op een verbeterpunt uit een perinatale audit in de Isalaklinieken in Zwolle. Indrukwekkend hoe zij dit heeft toegepast, met begeleiding vanuit de academie. Deze best practice gaat over een verbeterde clientgerichte begeleiding en behandeling van kraamvrouwen met een verblijfskatheter.

Het VSV Assen heeft de ACTion-methodiek toegepast op het verbeterpunt 'Communicatie tussen de eerste en tweede lijn professionals'.

Het VSV Heerenveen heeft tijdens het symposium in februari 2017 haar verbeterpunt 'Meet Mama Mee' gepresenteerd en daarvoor een prijs gekregen.

Het VSV Martiniziekenhuis verbeterde en ontwikkelde het zorgpad Minder Leven door de ACTionmethodiek toe te passen op dat verbeterpunt.

Winschoten verbetert protocol Placenta

'Meet Mama Mee'.

Minder Leven voelen

Regio-avond 20 maart 2017

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

© 2017 ACTion toolkit