Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland

Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland is een kennisnetwerk waarin verloskundige zorgverleners en organisaties op het vlak van geboortezorg elkaar ontmoeten, samenwerken en projecten uitvoeren om de zorg beter te laten aansluiten bij wat de zwangere nodig heeft. In elke (8) regio's in Nederland is een Consortium die een overkoepelende taak heeft en waarin alle professionals uit de geboortezorg vertegenwoordigd zijn.

De ACTion-methodiek is ontwikkeld in samenwerking met VSV’s in Noord Nederland. Het initiatief hiervoor komt van het inhoudelijk project van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. Met behulp van de ACTion-methodiek kun je in het VSV verbeterpunten uit de perinatale audit op systematische wijze invoeren in de werkwijzen en protocollen van je VSV. Door het verminderen van substandaard factoren (SSF) in de zorgverlening kun je gezamenlijk werken aan betere uitkomsten voor moeder en kind. En dat sluit aan bij de hoofddoelstelling van het Consortium: verlaging van de perinatale sterfte in Nederland. Omdat de coördinatie en uitvoering van de ACTion-trainingen vanuit het inhoudelijk ACTion1-project is uitgevoerd, hebben zorgverleners uit de VSV’s ervaringen uitgewisseld en is van elkaar geleerd. Op die wijze vormt het Consortium met en door de VSV’s een kennisnetwerk.

Het Consortium ZeGNN is een van de acht landelijke Consortia die gefinancierd werden in het programma Zwangerschap en geboorte van ZonMw (2013 – 2016) (externe link) . In het jaar 2017 worden de vier speerpunten (coördinatie en projecten) bekostigd door een VIMP subsidie van ZonMw en door financiering van het UMCG en van de AVAG.     

Onder coördinatie van het Consortium worden door zorgverleners in de VSV’s projecten uitgevoerd die de samenwerking bevorderen en de kwaliteit van de zorg verhogen.

In 2017 waren de speerpunten: 

  • persoonsgerichte zorg voor de zwangere en haar gezin
  • kwaliteitsverbetering van de dataregistratie van de verloskundige zorg
  • het beschikbaar maken van een ACTion toolkit voor de VSV’s
  • lijnoverstijgende samenwerking: uitbreiding van het netwerk met de opleidingen voor de gezondheidszorg, i.c. voor verloskundigen, huisartsen, kraamverzorgenden, O&G verpleegkundigen, gynaecologen, ambulance personeel. Voor meer informatie over het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland (externe link naar Kennisnet)

Het doel van die uitbreiding van het kennisnetwerk is om de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek te vergroten. Door deze verbinding kan een meer gedeelde participatie bij het kennisdomein van de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren kind ontstaan.  Concrete uitwerking vindt plaats door interdisciplinair onderwijs aan de opleidingen te organiseren.

Voor meer informatie over het Kennisnet gaan naar de website hier.

© 2017 ACTion toolkit