Het landelijke kader

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek èn stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Sinds 2011 heeft ZonMw ook een programma dat gericht is op zwangerschap en geboorte. In het kader van dit programma zijn de acht regionale Consortia opgericht.

Het CPZ (College Perinatale Zorg) is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken.
Het CPZ is op 1 september 2011 van start gegaan en heeft als opdracht de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren en de babysterfte en morbiditeit in Nederland te verminderen.
Met de installatie van het CPZ wordt uitvoering gegeven aan het rapport 'Een Goed Begin' van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, dat begin 2010 verscheen.  Kern van dit advies is dat de kwaliteit van de geboortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten.

Het CPZ doet dit door openbare kennisuitwisseling op alle niveaus te stimuleren en waar nodig te faciliteren en organiseren. Regionaal samenwerken ondersteunen, best practices opsporen, informatie hierover verspreiden en beschikbaar maken.  Kennisnet Geboortezorg.nl verbindt iedereen die zich wil ontwikkelen en wil bijdragen aan onze doelstellingen.