Doelstelling toolkit

Deze toolkit heeft tot doel om de ACTion-implementatiemethodiek laagdrempelig beschikbaar te maken voor alle professionals werkzaam in de geboortezorg in Nederland. We hopen hiermee zorgverleners te stimuleren de ACTionmethode toe te passen en zodoende te helpen veranderingen door te voeren om de geboortezorg nog verder te verbeteren.

© 2017 ACTion toolkit