Kartrekker

De kartrekker wordt ook wel 'eigenaar' genoemd. Het is een persoon die verantwoordelijk is voor het monitoren en faciliteren van het verbeterproces. Het is belangrijk om in elke verbetergroep een van de leden tot kartrekker te benoemen. Dit borgt de voortgang van het verbeterproces.

 Profielschets van de kartrekker 

  1. Is een enthousiaste en gemotiveerde persoon die kan organiseren
  2. Stelt de multidisciplinaire verbetergroep[1] (MDG) samen
  3. Plant de vergaderingen van de MDG in, nodigt de deelnemers uit, organiseert de vergadering, zit de vergadering voor en zorgt voor een notulist
  4. Monitort het nakomen van afspraken
  5. Is proactief
  6. Zorgt dat er terugkoppeling wordt gegeven tijdens VSV en/of perinatale audits over de voortgang van het verbeterproject
  7. Is goed bereikbaar
  8. Kan anderen motiveren en hun vertrouwen bevorderen
  9. Is een netwerker, kan verbinden en durft zichtbaar te zijn
  10. Kan en wil draagvlak creëren

[1] Multdisciplinaire groep kan bestaan uit een: gynaecoloog, verloskundige, verpleegkundige, kraammanager, kinderarts, afdelingshoofd, patiënt

kartrekker

Klasien Bergman, een belangrijke kartrekker binnen de perinatale audits als voorzitter

© 2017 ACTion toolkit