VSV interdisciplinair, wat is dat?

Verloskundig Samenwerkingsverband, een veelkleurig geheel...

In Verloskundige Samenwerkingsverbanden werken verloskundigen en gynaecologen samen met kraamzorg, O&G verpleegkundigen, kinderartsen-neonatologen en soms huisartsen en/ of medewerkers jeugdgezondheidszorg. Nagenoeg alle VSV’s hebben inmiddels een uitgewerkte visie op hoe zij zorg willen realiseren die beter aansluit op wat de zwangere medisch en sociaal nodig heeft met als doel een gezonde zwangere en haar baby.

Interdisciplinair werken

Het belang van systematische interprofessionele samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen voor de kwaliteit van de zorg kunnen we niet genoeg benadrukken. Het is niet alleen belangrijk dat je gezamenlijk een planmatige werkwijze ontwikkelt, samenwerking geeft je ook plezier en energie op de werkvloer als hij tot betere resultaten voor moeder en kind leidt. In de Verloskundige Samenwerkingsverbanden hebben zorgverleners daarin grote stappen gezet in de afgelopen jaren. De samenwerking in het VSV heeft zich ontwikkeld van vooral ad hoc overleg over individuele zwangeren, naar gestructureerde interprofessionele samenwerking. Steeds vaker werken verloskundigen en gynaecologen samen op basis van vastgelegde afspraken over de te bieden medische, psychosociale en persoonsgerichte zorg. Daarbij wordt steeds vaker het cliëntenperspectief meegenomen. In veel VSV’s werkt het bestuur met een beleidscyclus waarbij de gemaakte afspraken en protocollen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De ACTion-methodiek kun je gebruiken om in de breedte aan de kwaliteit van de zorg te werken. In alle VSV’s in Noord Nederland zijn groepen zorgverleners in de ACTion-methodiek geschoold. 

© 2017 ACTion toolkit