Waarden

Het Waardenspel

Vanuit welke waarden is deze toolkit-website opgezet? We staan er niet altijd bij stil, maar vanuit welke waarden leven en werken wij? Impliciet weten we het wel, maar sta er eens even bewust bij stil. Wat zijn jouw waarden van waaruit jij leeft en werkt?

Wij hebben tijdens de ontwikkeling van deze toolkit met elkaar diep doorgedacht over welke waarden het uitgangspunt vormen voor deze toolkit. Voor welke waarden moet en mag deze toolkit staan. Herken je je erin?

We hebben eerst drie centrale waardenkoppels benoemd, die met elkaar een driehoek vormen, om aan te geven dat er een samenhang is, een onderling verband tussen de waarden:

Prestatie Vooruitgang

                       Verbonden Samen                            Ontdekken Nieuwsgierig

Toelichting op deze begrippen:

Prestatie en Vooruitgang....omdat we als werkers in de geboortezorg goede prestaties willen neerzetten, zodat er vooruitgang en dus betere zorg kan ontstaan.

Verbonden en Samen...omdat we ons tezamen met alle spelers in het veld van de geboortezorg gezamenlijk en in innerlijke verbondenheid verantwoordelijkheid voelen voor de geboortezorg. Alleen samen kunnen we de zorg versterken, waarbij de klant ons uitgangspunt is. 

Ontdekken en Nieuwsgierig...omdat we een creatieve geest hebben. We hebben een nieuwsgierige geest waarmee we niet anders kunnen dan ontdekken hoe we de toolkit zo goed mogelijk en in zoveel mogelijke verbetersituaties kunnen inzetten. Deze ontdekkingsreiziger willen we zijn.

Vervolgens hebben we op de verbindingslijnen drie andere waardenkoppels geplaatst, die het onderling verband in een bepaalde richting versterken:

Idealisme ‘n Betere Wereld                 Vaardig Talent

                    Invloed Leiderschap

Toelichting op deze begrippen:

Idealisme en een Betere Wereld...omdat we van binnenuit gemotiveerd zijn om de zorg rondom moeder en kind nog verder te verbeteren. Het is tenslotte mensenwerk, met als doel een goede start van een nieuw leven en nieuw moederschap.

Vaardig en Talent...omdat we onze kennis en alle opgedane vaardigheden deskundig willen inzetten en scholing een permanente noodzaak is. Wie zou dat niet willen...

Invloed en Leiderschap....omdat we de 'lead' kunnen en willen nemen. En is er een methodiek die verbeteringen in de zorg faciliteert, dan nemen wij de leiding en beïnvloeden elkaar om die methodiek ook in te zetten. Juist daarom zullen we de toolkit promoten en faciliteren. Dat kunnen en willen wij.

Het beeld wordt dan als volgt:
                                                          Prestatie Vooruitgang

Idealisme ‘n Betere Wereld                             Vaardig Talent

            Verbonden Samen                 Invloed Leiderschap               Ontdekken Nieuwsgierig

Speels Plezier

En om te benadrukken dat niet alleen serieuze waarden van belang zijn voor het werken in de zorg hebben we Speels en Plezier als een basiswaarde toegevoegd.
Toelichting op deze begrippen:

Speels en Plezier...want werken met de toolkit geeft plezier en daar worden we blij van. En werken in de geboortezorg mag speels zijn en plezierig. Daar wordt iedereen blij van, ook moeder en kind.

© 2017 ACTion toolkit